HOME BOOKS FAQS FORUM
 
  Books  Ang Paboritong Libro Ni Hudas  
   
     
 
Price $6.00
See Shipping Fees  Here
OUT OF STOCK

 

<. - - .> Marami ka ngang alam, pero tila yata hindi mo alam ang pinaka importanteng bagay tungkol sa libro.
<%> Ano?
<. - - .> Pagkatapos mong basahin ito, mamamatay ka.
<%> HA?!?!
<. - - .> Surprise!
<%> Sandali... alam ko biro lang ‘yon, diba?
<. - - .> Depende.
<. - - .> Hiram lang ba ang kopya mo ng libro tapos hindi mo na ibinalik sa may-ari?
<%> Hindi ah!
<. - - .> Shoplifter ka?
<%> Lalong hindi!
<. - - .> Tinapos mo lang bang basahin sa tindahan ang libro at hindi mo binili?
<%> Hindi rin!
<. - - .> Nagpa-xerox ka?
<%> Ba’t mo alam?
 
 
       
   
   
   
Privacy Policy | Terms of Use Copyright 2006 BobOngBooks.Com